Nikkelipäästö leviää ulommaksi merelle

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtailta Kokemäenjokeen 5.–6. heinäkuuta tapahtuneen nikkelipäästön vesistövaikutusten seuranta jatkuu. Vesinäytteitä otetaan lähiviikkoina kerran viikossa.

Kokemäenjoessa nikkelipitoisuudet ovat palautumassa lähelle normaalitasoa 4–5 mikrogrammaa litrassa. Tällä viikolla pitoisuudet ovat olleet joessa pääosin alle 10 µg/l. Korkein pitoisuus 13 µg/l mitattiin Varvourinjuovasta. Purkupaikan ympäristössä nikkeliä oli pintavedessä alle 4 µg/l. Kokemäenjoen suistossa, Kolpanlahdella ja Eteläselällä nikkelipitoisuudet ovat laskeneet selvästi.

Ahlaisten saaristossa pitoisuudet olivat 24. heinäkuuta edelleen kuitenkin moninkertaiset sallittuun enimmäismäärään verrattuna.

Lampaluodon ja Pastuskerin itäpuolella pitoisuudet jopa hieman kasvoivat edellisestä kerrasta, mikä osoittaa nikkelipäästön edelleen liikkuvan ulommaksi merelle.

Samaten Kolmikulman mittauspisteessä Kallon aukon edustalla pitoisuus kohosi, mikä kertoo nikkelipäästön etenevän myös Eteläselän kautta länteen merelle.

Karhuluodon ja Yyterin länsipuolella havaittiin myös hieman nousseita pitoisuuksia, joten nikkelipitoista vettä on kiertynyt jonkin verran myös Yyterinniemen eteläpuolelle Preiviikinlahden suuntaan. Pitoisuudet olivat noin 8 mikrogrammaa litrassa.

Suomen ympäristökeskus on laatinut päästön leviämismallin. Sen mukaan mereen purkautunut nikkelipitoinen vesi leviää pohjoiseen. Leviämismallinnus tukee vesinäytteistä saatuja tuloksia, joiden perusteella päästön pääleviämissuunta on rannikolla pohjoiseen Kokemäenjoen vesien mukana.