Nikkelipäästön esitutkinta etenee

Heinäkuun alussa Harjavallassa tapahtunutta Norilsk Nickel Oy:n nikkelipäästön tutkintaa on jatkettu Lounais-Suomen poliisilaitoksella kuulustelemalla asianosaisia. Rikosnimikkeenä on edelleen törkeä ympäristön turmeleminen.

Arvion mukaan kuulustelut kestävät muutaman kuukauden asianosaisten määrän ja tutkittavana olevan asian vaativuuden vuoksi.

Tutkinta etenee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden avustuksella.