Nikkelipitoisuus laskussa Kokemäenjoessa

Kokemäenjoen nikkelipitoisuudet ovat laskeneet talousveden laatuvaatimusten tasolle ja kalojen nikkeli- ja kobolttipitoisuudet ovat maanantaina otettujen vesinäytteiden mukaan normaaleja. Seuraavat näytteet jokivedestä tullaan ottamaan keskiviikkona ja perjantaina.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen toimesta tehdyissä koekalastuksissa pyydettyjen kalojen analyysitulokset ovat myös valmistuneet, eikä metalleja ole kertynyt alueen kaloihin. Nikkeli- ja kobolttipitoisuudet ovat alle määritysrajojen.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyö jatkuu edelleen yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.