Nikulanväylän rakentaminen on alkanut Raumalla

Nikulanväylä toimii jatkossa kokoojakatuna Kallionikulan asuinalueelta Kourulantielle. Väylän rakentaminen alkoi 5.7. valmistelevilla töillä ja kantojen poistolla.

Urakka sisältää Nikulanväylän rakentamisen välille Kourulantie–Kantanikulantie sekä Kantanikulantien osuuden rakentamisen välille Nikulanväylä–Kallionikulankatu. Näille katualueille rakennetaan myös kevyen liikenteen väylät.

Katutöiden lisäksi alueelle tehdään vesijohdon runkolinja, hulevesiviemäröinti, katuvalaistus sekä Rauman Energian sähkö- ja kuitukaapelointitöitä.

– Esikuormituspenger rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa painumien pienentämiseksi. Näin pohjamaata ehditään esikuormittamaan riittävän pitkään ennen seuraavan vaiheen rakentamista. Toinen vaihe, eli Nikulanväylän jatko itään päin Kantanikulantien liittymästä, urakoidaan myöhemmin, rakennuttajainsinööri Leena Ruusu-Viitanen kertoo.

Kourulantien ali porataan suojaputket vesijohtoa ja kaapeleita varten. Poraustyö aiheuttaa poikkeavia liikennejärjestelyjä Kourulantiellä. Muilta osin työtä tehdään pääasiassa nykyisten katualueiden ulkopuolella, raivatulla metsäalueella.

Rakentamisen aikana alueella tehdään myös räjäytys- ja louhintatöitä.

Nikulanväylän urakka valmistuu kesäkuussa 2022. Urakoitsija on Destia Oy.