Norilsk Nickel ja Skangas sopimukseen nesteytetystä maakaasusta

Norilsk Nickel Harjavalta Oy ja LNG-yhtiö Skangas ovat solmineet sopimuksen nesteytetyn maakaasun (LNG) toimittamisesta Harjavallan Suurteollisuuspuistoon.

NNH ostaa nesteytettyä maakaasua tuotantoprosessissa käytetyn vedyn valmistukseen sekä energian tuotantoon.

Sopimuksen myötä Norilsk Nickel Harjavalta korvaa raskaan polttoöljyn ja teollisuusbensiinin käyttöä nesteytetyllä maakaasulla. Muutos parantaa sekä vedyn että energian tuotannon hyötysuhdetta ja vähentää samalla yhtiön hiilidioksidipäästöjä.

LNG toimitetaan Harjavallan tehtaalle säiliöautolla Skangasin syksyllä 2016 valmistuvasta Porin LNG -terminaalista.

NNH rakennuttaa Harjavallan Suurteollisuuspuistoon nesteytetyn maakaasun vastaanottoterminaalin ja varastosäiliön. Käyttökohteessa LNG höyrystetään takaisin kaasumaiseen muotoon.

– Skangasin Porin LNG -terminaali rakentuu juuri sopivalla aikataululla meidän tarpeisiimme nähden, sanoo Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja Joni Hautojärvi.