Norilsk Nickel jatkaa nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyötä

Norilsk Nickel Harjavalta Oy jatkaa viimeviikkoisen nikkelipäästön ympäristövaikutusten selvitystyötä yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Yhtiö on tilannut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä pohjaeläin- ja sedimenttitutkimuksen.

Näytteenotto alkoi maanantaina Harjavallan patoaltaalta ja tutkimukset jatkuvat aina ensi viikkoon asti. Ensimmäisiä tutkimustuloksia odotetaan valmistuvan loppuviikosta.

Simpukkakuolemien mahdollisesta yhteydestä nikkelipäästöön saadaan varmistus, kun simpukkanäytteiden ensimmäiset laboratoriotulokset valmistuvat tämän viikon keskiviikkona. Todennäköisesti simpukkakuolemilla on yhteys viimeviikkoiseen nikkelipäästöön.