Nuohousvastuu rakennuksen omistajalla

Satakunnassa noudatetaan piirinuohousjärjestelmää, joka velvoittaa nuohoojan huolehtimaan lakisääteisestä nuohouksesta oma-aloitteisesti, ilman kiinteistön omistajan pyyntöä.

Miten tulisi toimia, jos ”nuohouslappu” ei kuitenkaan tule ajallaan postin mukana, Satakunnan pelastuslaitoksen valvontapäällikkö
Veli-Pekka Laaksonen?

– Viime kädessä vastuu on rakennuksen omistajalla, joten silloin hänen tulisi lain mukaan huolehtia itse siitä, että nuohous suoritetaan ajallaan. Ajantasaiset piirijaot löytyvät internetistä, mutta nuohoojilla voi olla alueiden jaossa hiukan myös keskinäistä sopimusta.

Eräs raumalainen omakotitaloasuja kertoo jääneensä ilman lappua, vaikka nuohous olisi pitänyt jo suorittaa. Mistä tämä voi johtua?

– Syynä saattaa olla se, että nuohoojista on pulaa myös Satakunnan alueella, kun eläköityviäkin on alalla paljon. Tämän takia vuosirytmistä voidaan jäädä hiukan jälkeen. Lappukäytäntö on Satakunnassa kuitenkin yleisesti käytössä ja se on toiminut pääsääntöisesti erittäin hyvin.

Nuohouksen järjestäminen kuuluu pelastuslain mukaan alueellisille pelastuslaitoksille, mutta hormien ja tulisijojen paloturvallisuudesta huolehtiminen on viime kädessä kiinteistön omistajan vastuulla.

Maksetaanko korvauksia, jos nuohoukset ovat jääneet tekemättä, Finanssialan Keskusliiton johtava asiantuntija
Petri Mero?

– Jokainen vakuutustapaus käsitellään erikseen, mutta vakuutusehdoissa todetaan, että viranomaisohjeita -ja määräyksiä on noudatettava. Vakuutusehtoihin voi liittyä myös suojeluohjeita, joilla pyritään estämään vahinkoja. Mikäli suojeluohjeiden laiminlyönnillä on vaikutusta vahinkojen syntyyn, voi vakuutusyhtiö vähentää korvauksen suuruutta. Vakuutusehdot kannattaakin lukea aina tarkkaan.