Nuoren metsän hoidon Kemera-tukien hakusulku jatkuu vuodenvaihteen jälkeen

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 29. marraskuuta nuoren metsän hoidon hakusulun jatkumisesta vuoden vaihteen jälkeenkin.

Terveyslannoituksen osalta hakusulku päättyy vuoden vaihteessa ja taimikon varhaishoidon hakusulku päättyi 10. lokakuuta 2016. Muita Kemera-työlajeja ei ole hakusulun piirissä.

Perusteena nuoren metsän hoidon hakusulun jatkumiselle on Kemera-lakiin tuleva muutos, joka rajoittaa nuoren metsän hoidon hankkeiden toteutusaikaa nykyisestä. Lakiesityksen mukaan hankkeet tulee toteuttaa vuoden sisällä siitä, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen.

Hakusulun aikana saapuneet nuoren metsän hoidon hakemukset joudutaan hylkäämään Metsäkeskuksessa.