Nuoret odottavat vanhemmilta auktoriteettia alkoholiin liittyvissä asioissa

Nuoret toivovat, että vanhemmat ottaisivat aloitteellisesti puheeksi alkoholin käytön ja toimisivat auktoriteetteina alkoholia koskevissa asioissa. Arkistokuva: Tiia Jokisalo

Niin nuoret kuin vanhemmatkin korostavat, että keskustelun tulee olla perheessä tasa-arvoista. Myös lasten mielipiteitä ja kokemuksia pitää kuunnella.

Nuorten mielestä vanhempien ja lasten välinen luottamus on tärkeää. Vanhemmissa nuorten alkoholin käyttö sen sijaan aiheuttaa epävarmuutta.

- Usein ajatellaan, että alkoholin käyttö kuuluu nuorten keskinäiseen, vanhemmilta salattuun maailmaan ja että alkoholin käytön aloittaminen on aikuistumisriitti ja kinastelun kohde. Tutkimus kuitenkin osoittaa, etteivät nuoret kokonaan sulje vanhempiaan ulkopuolelle tutustuessaan alkoholiin, tutkimusprofessori Marja Holmila THL:stä toteaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantaina julkaisemassa kirjassa Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot – vanhemmat, lapset ja alkoholi käsitellään nuorten kasvamista suomalaisessa alkoholikulttuurissa tilastojen, rekisteritietojen ja haastattelututkimusten pohjalta.

Suomessa on noin 65 000–70 000 lasta, joiden toisella tai molemmilla vanhemmilla on vakava päihdeongelma. Noin kolmanneksella päihdehuollon palveluita käyttäneistä on alaikäisiä lapsia.

Nuoret toivovat vahvempaa puuttumista ja ulkopuolisten tukea, kun perheessä on päihdeongelma.