Nuori työnhakija: muista hakea syksyllä alkaviin koulutuksiin

TE-toimisto muistuttaa nuoria työnhakijoita ja heidän vanhempiaan koulutushakuun liittyvästä velvoitteesta.

Velvoite koskee alle 25-vuotiasta nuorta, jolla ei ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta. Hakea pitää sellaisiin koulutuksiin, joiden edellytykset hakija täyttää.

Hakuvelvollisuuden laiminlyöminen saattaa johtaa työttömyysetuuden menettämiseen syyslukukauden alusta lukien. Myös opintojen keskeyttäminen ilman pätevää syytä katkaisee oikeuden työttömyysetuuteen siitä alkaen, jolloin opinnot keskeytyivät.