Nuoria miehiä etsitään ajotapatutkimukseen

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi etsivät nuoria miehiä ajotapatutkimukseen. Juuri ajokortin saaneiden nuorten miesten riski joutua liikenneonnettomuuteen on ensimmäisenä ajovuotena viisi kertaa suurempi kuin kuljettajilla keskimäärin.

VTT ja Trafi tutkivat, miten uusien kuljettajien ajokäyttäytymistä voidaan parantaa lisäämällä vanhempien antaman ajotapapalautteen määrää. Tutkimuksessa hyödynnetään yksinkertaista ja edullista mobiilisovellusta, jonka avulla vanhemmat voivat osallistua ajo-opetukseen.

Vanhempien antamalla palautteella voi olla suuri merkitys juuri ajokortin saaneiden nuorten ajokäyttäytymiseen ja siten liikenneonnettomuuksien vähentämiseen. VTT:n ja Trafin käynnistämässä tutkimushankkeessa nuoret voivat yhdessä vanhempansa kanssa seurata oman ajotapansa kehittymistä ja vanhemmat voivat ohjata nuorta turvallisen ajotavan oppimisessa.

Testikuljettajiksi etsitään lokakuun 2012 ja kesän 2013 välisenä aikana ajokortin saaneita, aktiivisesti henkilöautoa ajavia nuoria miehiä ja heidän vanhempiaan. Tutkimukseen otetaan mukaan enintään 75 nuorta. Lisätietoja tutkimuksesta Trafin verkkosivuilta: http://www.trafi.fi/turvallisuus/trafisafe .