Nuorilla on oltava oikeus lähiterveydenhoitoon

Rauman Nuorisovaltuusto vieraili Rauman lasten ja nuorten poliklinikalla ja vakuuttui siitä, että poliklinikka tulisi säilyttää Raumalla.

Rauman lasten ja nuorten poliklinikkatoiminnan siirtämisestä sairaanhoitopiirin alaisuuteen ei todellakaan ole tiedotettu kuntalaisia tarpeeksi. Nuorisovaltuusto ja Lasten parlamentti kutsuttiin tiedotustilaisuuteen, jossa esiteltiin Vahva ja vakaa Rauma -taloussuunnitelmaa.

Tilaisuudessa kerrottiin sivistystoimialan säästötoimista, mutta nuoret ohjattiin toiseen tilaan, kun vuorossa oli sosiaali- ja terveysalan asiat. Luulivatko päättäjät todella, ettei Rauman lasten ja nuorten poliklinikan mahdollinen lakkauttaminen kiinnostaisi nuoria?

Nuorisovaltuustomme piti asiaa kuitenkin tärkeänä, joten pyysimme päästä vierailemaan poliklinikalle. Pääsimmekin tutustumaan poliklinikan toimintaan ja vakuutuimme entistä enemmän siitä, ettei poliklinikkaa saa siirtää sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Yksikkö on pieni ja ketterä, ja se on saanut Suomen sydänliitolta palkinnon yhteistyöstä perusterveydenhuollon kanssa. Yhteistyöhön pyritään muuallakin Suomessa, joten Rauman lasten ja nuorten poliklinikkaa voi pitää jopa edelläkävijänä.

Pääsimmekin tutustumaan poliklinikan toimintaan ja vakuutuimme entistä enemmän siitä, ettei poliklinikkaa saa siirtää sairaanhoitopiirin alaisuuteen.

Rauman lasten ja nuorten poliklinikalle tehdään 1 400 poliklinikkakäyntiä vuodessa, ja potilaita tulee enemmän Raumalle kuin lähetetään sieltä muualle. Muualta tulevat maksavat hoidosta Raumalle, joten he eivät aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Lähetteitä muualle tehdään harvoin, ei edes viikoittain kokemuksen ja koulutusten tuoman tietotaidon ansiosta. Poliklinikalla pidetäänkin huolta ammattotaidon säilymisestä koulutusten avulla, ja yhteyttä otetaan muihin lääkäreihin, jos heidän tiedetään olevan erikoistuneita kyseiseen asiaan.

Nuorille ja vanhemmille olisi helpotus, jos toiminta säilyisi Raumalla, koska nuorten on mahdollista käydä poliklinikalla itsenäisesti.

Poissaolot koulussa lisääntyisivät, jos toiminta olisi Porissa, koska tällöin poliklinikkakäynti matkoineen kestäisi kauemmin.

Bussilla voi olla aikataulullisesti haastavaa matkustaa eikä nuorimpia voi yksin laittaa bussilla vieraaseen kaupunkiin. Vanhempien tulisi tällöin mahdollistaa nuoren kuljetus, vaikka Raumalla nuori olisikin kyennyt käymään poliklinikalla yksin.

Muualta tulevat maksavat hoidosta Raumalle, joten he eivät aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Poliklinikan toiminta Raumalla helpottaa nuorten itsenäistymistä ja lähipiirin tutustumista hoitoon.

Esimerkiksi isovanhemmat pääsevät helposti vierailemaan ja heille voidaan opettaa verensokerin seuraamista ja insuliinin laittoa. Rauman käytäntö omasta hoitajasta ja lääkäristä tuo turvaa, sillä tällöin hoitaja ja lääkäri tuntevat potilaan ja tapauksen.

Potilaat vanhempineen voivat soittaa hoitajille, jotka pystyvät Raumalla vastaamaan kysymyksiin nopeasti ja varmasti, sillä he tietävät, mistä tapauksessa on kyse. Isommissa yksiköissä tämänkaltainen toiminta ei välttämättä olisi mahdollista – hoitajia voi olla vaikeampi saada kiinni, eikä yksittäisiä tapauksia ole suurten potilasmäärien takia mahdollista muistaa.

Rauman lasten ja nuorten poliklinikan diabeteshoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja tekevät uuden diabetesnuoren tai lapsen luokse kotikäynnin. Näin he tutustuvat potilaaseen ja tämän perheeseen.

Käynnit luovat matalamman kynnyksen kysyä neuvoa hoitoon jatkossa. Tällaista käytäntöä ei sairaanhoitopiirissä olisi mahdollista järjestää sen laajuuden vuoksi. Ei ole edes luvattu, että sairaanhoitopiiri pitäisi hoidon Raumalla.

Lisäksi Rauman lasten ja nuorten poliklinikalla pyritään hoitamaan potilaita kokonaisvaltaisesti, ja esimerkiksi koulukiusaamiseen puututaan. Otettaisiinko Porissa samalla tavalla yhteyttä kouluun kiusaamisen lopettamiseksi?

Poliklinikan toimintaa Raumalla puolustetaan laajemmin nyt, kun sen lopettamisuhka on yleisesti tiedossa. Vanhemmiltakin on tullut palautetta, ettei poliklinikan toimintaa saa lopettaa Raumalla. Lisäksi on tehty adressi, jolla vastustetaan hoidon siirtämistä muualle.

Alun perin muutosta perusteltiin 2,5 miljoonan euron säästöillä, mutta nyt johtotasolla asti on myönnetty, ettei säästöjä tule, koska Rauman kaupungin on ostettava palvelu sitten muualta.

Lisäksi Rauman lasten ja nuorten poliklinikalla pyritään hoitamaan potilaita kokonaisvaltaisesti, ja esimerkiksi koulukiusaamiseen puututaan. Otettaisiinko Porissa samalla tavalla yhteyttä kouluun kiusaamisen lopettamiseksi?

Rauman lasten ja nuorten poliklinikalla ei myöskään ole kalliita laitteita eikä tyhjäkäyntiä, vaan palkkaa maksetaan vain tehdystä työstä. Silti asia on Vahva ja vakaa Rauma -hankkeen alla, mikä on hieman erikoista.

Potilasturvallisuuden paraneminen on myös ollut yksi peruste siirtää toiminta muualle. Siirron myötä kaikki potilaat olisivat samassa järjestelmässä.

Eri järjestelmät ovat kuitenkin toimineet jo nyt hyvin yhteen, eikä ongelmia ole ilmennyt ainakaan Raumalla, sillä täällä on vain muutamalla klikkauksella mahdollista saada kaikki samat tiedot kuin sairaanhoitopiirillä. Jos tuloksia ei löydy, henkilökunta selvittää asian.

Miksi potilasturvallisuutta edes tarvitsisi parantaa, jos nykyiselläänkään potilasvirheitä tai hoitovirheitä ei ole sattunut ainakaan 27:ään vuoteen?

Myöskään erikoislääkäripula ei koske lasten ja nuorten poliklinikkaa, joten mitkä ovat oikeat perustelut muutoksen taustalla?

Miksi poliklinikan toiminta pitäisi lopettaa, jos painavia perusteita sille ei ole?

Rauman nuorisovaltuusto.

Lisää aiheesta

Vain tilaajille Lääkäri päättäjille Rauman erikoissairaanhoidon siirrosta: "Vaatikaa laskelmia"