Nuoriso-ohjaajan seksirikosten käsittely alkoi

Raumalla ja Uudessakaupungissa nuoriso-ohjaajana toimineelle miehelle luettiin perjantaina  syytteet laajassa seksuaalirikosjutussa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa käsitellään yhteensä 45 syytekohtaa, joissa vastaajana on vuonna 1959 syntynyt mies.  Teot ovat kohdistuneet 34 poikaan. Iältään he ovat 13-17-vuotiaita.

Teot ovat tapahtuneet heinäkuun ja marraskuun väliseen aikaan vuonna 2011. Tuolloin mies oli vielä Rauman kaupungin palveluksessa. Hän toimi muiden muassa Uotilan nuorisotalolla.

Syyttäjän 18.10.2013 istunnossa esittämien syytteiden rikosnimikkeet ovat koskeneet törkeää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritystä, seksuaalipalvelujen ostamisen yritystä nuorelta, törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoa. 

Asian käsittelyä jatketaan 6.11.2013, jolloin käsitellään myös muita, rikosnimikkeiltään lievempiä  rikoksia.

Käräjäoikeus on päättänyt käsitellä asian suljetuin ovin siltä osin kun käsitellään syytteitä törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoa. Näitä syytteitä koskevat asiakirjat sekä asianomistajan henkilöllisyys on määrätty pidettäväksi salassa. 

Käräjäoikeus ottaa kantaa 6.11.2013 esitettävien syytteiden käsittelyn julkisuuteen tuossa istunnossa. Ratkaisun julkisuudesta päätetään ratkaisun antamisen yhteydessä.