Nuorten imppaaminen huolestuttaa Porissa

Nuorten imppaaminen on huolena Porissa. Aihe nousi esiin paikallisen liikennemyymälän henkilöstön otettua yhteyttä Satakunnan sosiaalipäivystykseen.

Porin perusturvakeskus on tiedottanut ilmiöstä kouluille sekä oppilaiden vanhemmille.

Liikennemyymälän työntekijät kertovat joutuneensa vaikeuksiin kohdatessaan tiloissaan butaanikaasua impanneita nuoria. Nuoret ovat olleet väkivaltaisia ja käyttäneet myös alkoholia. Lisäksi nuorten joukossa on ollut aikuisikäisiä, jotka ovat edesauttaneet nuorten päihteiden käyttöä.

Paikalla liikennemyymälässä on käynyt poliisin, ensihoidon ja sosiaalipäivystyksen yksiköitä selvittämässä yksittäisten nuorten tilannetta.

Osa imppausta kokeilleista nuorista on joutunut sairaalan tarkkailuun.

Porin perusturvakeskuksen lähettämässä tiedotteessa muistutetaan, että imppaus voi olla kohtalokasta jopa kertakokeiluna.

Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät pitävät tarpeellisena käydä aiheesta laajaa keskustelua, jotta ilmiö saadaan vanhempien tietoisuuteen ja loppumaan.

Lisäksi he korostavat eri toimijoiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä kehottavat vanhempia tarkkailemaan vieraita pulloja lastensa tavaroissa.