Nuorten kesätyötuki loppuu, päivähoito-oikeutta rajataan ja tuloveroprosenttia esitetään nostettavaksi Eurassa

Euran kunnan talouden tasapainottamiseksi esitetty laaja vakauttamisohjelma käsittää merkittäviä mutoksia kuntalaisille tarjottaviin palveluihin. Maanantain kunnanhallituksen kokouksessa käsiteltävässä vakauttamisohjelmassa ei irtisanomisiltakaan voida välttyä. Lopullisesti ohjelman hyväksyy kunnanvaltuusto.