Nuorten onnettomuusriski on poikkeuksellisen korkea

Esimerkiksi pyöräilyn turvallisuus ja siihen liittyvät epäkohdat ovat monen kaupunkilaisen ajatuksissa arkisessa liikkumisessa. Arkistokuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman seudun nuorten onnettomuusriski on koko maan mittakaavassa poikkeuksellisen korkea. Seudun asukkaiden itsensä kokemat ongelmat liittyvät puolestaan lähes yksinomaan alakoululaisten liikkumisen turvallisuuteen sekä kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen.

Tämä selviää Rauman seudun kunnille laadituista liikenneturvallisuussuunnitelmista.

Kuntien liikenneturvallisuustyön herättely tuli tarpeeseen, sillä seudun liikenteessä menehtyy vuosittain keskimäärin neljä henkeä ja loukkaantuu noin 100 henkilöä.

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa taustalla on lähes yksinomaan tietoinen riskinotto, kuten päihteiden vaikutuksen alaisuus, reilut ylinopeudet, turvavyön ja muiden turvalaitteiden käyttämättömyys tai väsyneenä ajaminen.