Nuorten työpajatoimintaan 730 000 euroa avustuksia Satakunnassa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jakanut 1 700 000 euroa valtionavustuksina nuorten työpajatoimintaan vuodelle 2015. Avustusta myönnettiin kaiken kaikkiaan 32 hankkeelle.

Avustusta nuorten työpajatoimintaan myönnettiin Euran kunnalle 30 000 euroa, Eurajoen kunnalle 30 000 euroa, Rauman Seudun Katulähetys ry:lle 40 000 euroa, Rauman kaupungille 130 000 euroa ja Säkylän kunnalle 33 000 euroa. Yhteensä Satakuntaan myönnettiin avustuksia 730 000.

Laitilan Nuorisoverstas sai 33 000 euroa.

Nuorisotoimen ylitarkastaja Erik Häggman aluehallintovirastosta kertoo, että avustusten myöntämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota pajatoiminnan tuloksellisuuteen ja pajatoiminnassa tarvittavien valmentajien määrään.

Lisäksi huomiota on kiinnitetty eri toimijoiden tasapuolisten mahdollisuuksien turvaamiseen. Pajatoiminnan tuloksellisuus on arvioitu pajatoiminnassa vuonna 2014 olleiden nuorten määrällä.

Valtiovallan panostus pajatoimintaan on edelleen vahva osana nuorisotakuun toteuttamista. Häggman toivoo kuitenkin, että kunnat panostaisivat entistä enemmän nuoriin.

Aluehallintoviraston arvion mukaan alueella on yli 13 000 nuorta koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Näistä vain 5 300 on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi.