Nuorten työpajoilta voi hakea vauhtia vaikka jo opiskelisi

Kaksitoista satakuntalaista nuorten työpajaa sekä kolme ammatillisen koulutuksen järjestäjää ovat sopineet uudesta toimintamallista keskeyttämisvaarassa olevien toisen asteen opiskelijoiden auttamiseksi.

Puitesopimus tarjoaa ammattiin opiskelevalle nuorelle mahdollisuuden suorittaa ammatillisia opintoja työpajalla. Nuoren oppilaitos maksaa työpajalle siellä suoritetusta opintojaksosta työpäivien mukaisen korvauksen.

Raumalla nuoret ovat ennenkin voineet tulla hakemaan vauhtia opiskeluunsa nuorten työpajan työharjoittelusta.