Nuotiota ei saa polttaa kaava-alueella

Äyhönjärven rannalla sunnuntai-iltana palanut nuotio sai sivulliset soittamaan palokunnan paikalle, sillä avotulesta muodostui sankkaa savua ympäristöön. Nuorisojoukko oli sytyttänyt nuotion tietämättä, että avotulen teko on kaava-alueella kielletty.

– Pelastuslaki ja kaupungin järjestyssäännöt sen sanovat, ettei avotulta saa tehdä taajama-alueella. Kaava-alueen ulkopuolellakin avotulen teko on kielletty, mikäli se häiritsee naapureita, sanoo päivystävä palomestari Timo Lehtonen Satakunnan pelastuslaitokselta.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa missään sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Sunnuntaina Rauman seudulla ei ollut metsäpalovaroitusta mutta alueen maasto on vielä hyvin kuivaa, minkä vuoksi metsäpalojen riski on Rauman seudulla yhä suuri.

 Pelastusviranomainen voikin kieltää avotulen teon tai keskeyttää toiminnan, josta voisi seurata välitön tulipalon tai muun onnettomuuden vaara.

Lehtonen muistuttaa, että nuotiossa ei saa polttaa taajama-alueen ulkopuolellakaan muita kuin risuja ja puutarhajätettä. Talousjäte ei missään olosuhteissa kuulu nuotioon.

– Kyllä se niin on, että maitopurkitkin täytyy polttaa takassa tai saunan pesässä, ei avotulella.

Avotulen tekemiseen on oltava maanomistajan lupa. Tuli on aina sytyttäjänsä vastuulla, minkä vuoksi tulta on valvottava, ja nuotion läheisyyteen on varattava riittävästi alkusammutusvälineistöä. Avotulen paikka on valittava siten, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa maastoon tai rakennuksiin. 

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja tai muita vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Sitä vastoin kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi.

Kulotuksesta on aina ilmoitettava ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.

– Kaava-alueella tapahtuvaa avotulen tekoa varten tulisi aina hakea erillinen lupa pelastusviranomaiselta. Lupakäytäntö koskee myös talvisia tapahtumia, joissa poltetaan vaikkapa jätkänkynttilöitä. Vapaamuotoisen hakemuksen voi käydä tekemässä Rauman paloaseman toimistossa, neuvoo palomestari Timo Lehtonen.