Nykyaikainen lahtivaja turvaa lihahygienian

Voiluodon–Anttilan–Kulamaan metsästysseura astui nykyaikaan, kun seuran monivuotinen haave uudesta lahtivajasta toteutui tänä syksynä. Nykysäädökset täyttävä tila takaa lihankäsittelylle nyt hyvät puitteet.

Asiallisia riistankäsittelytiloja hyödynnetään paitsi seuran metsästämän riistan myös Lounais-Satakunnan riistanhoitoyhdistyksen alueella kolareissa loukkaantuneiden riistaeläinten käsittelyssä. Tiloja voidaan myös vuokrata seuran ulkopuolisten käyttöön.

Seuran jäsenillä on takanaan satoja talkootyötunteja.

– Pelkästään sisätiloissa on tehty 700–800 tuntia töitä. Kaikki on tehty seuran jäsenten omana työnä. Lahtivaja on muuten valmis, mutta kylmiöstä puuttuu vielä kylmäkone, VAK:n metsästysseuran puheenjohtaja Rauno Suista kertoo.

Seuran riistankäsittelytilojen ajanmukaistaminen toteutui Ravakka ry:n hankerahoituksen tukemana. Lahtivajan kokonaiskustannukseksi muodostui noin 33 000 euroa, mistä seuran omarahoitus kattoi noin 7 000 euroa.

– Hanketuki mahdollisti lahtivajan rakentamisen. Ei pienellä seuralla olisi muuten ollut mahdollisuutta rakentaa uutta lahtivajaa, seuran jäsen Harri Huunonen sanoo.

Noin viisi metriä korkeaan, kylmiöstä, lihankäsittelytilasta sekä tarvittavista oheistiloista koostuvaan rakennukseen mahtuu kerralla riippumaan 12 aikuista hirveä.

Hirvet suolistetaan jo maastossa. Lahtivajassa hirvet vinssataan ylös ja nahka vedetään koneellisesti pois. Jälki on koneellisesti tehtynä paljon siistimpää kuin perinteisellä tavalla puukolla nylkien.

Seuran uusi vaja täyttää lahtivajoille säädetyt hygieniavaatimukset.

Uudet tilat on helppo pitää puhtaina. Kalusteet ovat ruostumatonta terästä ja seinät on rakennettu elintarvikekäyttöön hyväksytystä pellistä.

VAK:n metsästysseuran uusi lahtivaja toimii myös koulutustilana.