Nykysirkus siirtyy valtionosuuden piiriin

Valtioneuvosto hyväksyi tänään hallituksen esityksen teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta. Jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää sirkusalan toimijoille valtionosuutta toiminnan käyttökustannuksiin.

Lakimuutos asettaa sirkustaiteen toimijat samaan asemaan muiden vastaavien taiteenalojen toimijoiden kanssa.

 - Sirkustaide on ollut Suomessa korkealla tasolla jo vuosia, joten on reilua, että sirkukset saavat samat oikeudet valtion tukeen kuin mitä teattereilla ja orkestereillakin on. Ala on kasvussa, ja meillä on jo muun muassa sirkusalan ammatteihin valmistavaa koulutusta. Myös sirkuksen harrastajamäärät ovat kasvussa, sanoo kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki.

Sirkustaide otettiin valtion talousarvioon omana taiteenalana ensimmäisen kerran vuonna 2009.