Odotettavissa lauantaina Olkiluodontiellä: liikenne-esteitä

Joukko ydinvoiman vastustajia on ilmoittanut aikovansa osoittaa mieltä ydinvoimaa vastaan Olkiluodossa ja sen läheisyydessä lauantaina 11. elokuuta.

Järjestäjät ovat nimenneet tapahtuman OLKILUOTO BLOCKADE:ksi. Eri nettisivuilla on kehotettu mielenosoittajia ja muita tapahtumaan osallistuvia katkaisemaan Olkiluotoon johtava tie ja sille johtavat tiet eri keinoin.

Satakunnan poliisilaitokselta huomautetaan, että Olkiluodontie on ainoa tie lukuisille asunnoille ja kesäasunnoille. Lisäksi Olkiluodon ydinvoimala-alueella työskentelee viikonloppuisinkin yli tuhat ihmistä.

Satakunnan Pelastuslaitos, Säteilyturvakeskus ja Teollisuuden Voima Oyj pitävät tarpeellisena varmistaa, että mielenosoitustapahtuman aikana Olkiluotoon johtava tie on käytettävissä.

Olkiluodon voimalaitosalue on sisäasiainministeriön asetuksella 709/2003 määrätty liikkumis- ja oleskelukieltoalueeksi. Olkiluodontie on myös pelastustie, joka on pidettävä kulkukelpoisena kaikissa tilanteissa.

Näistä syistä johtuen poliisi tulee puuttumaan tien tukkimisyrityksiin ja toivoo, että mielenosoittajat eivät ”blokkaa” Olkiluotoon johtavia tietä.

Poliisi kuitenkin kehottaa tien käyttäjiä varautumaan tilapäisiin häiriöihin ja viiveisiin. Poliisi ja muut viranomaiset suorittavat lauantaina Olkiluodontiellä ja sen lähialueilla normaalia kattavampaa liikenteen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa.