Oikaisu: SAMKista valmistuneiden englanninkieliset tutkintonimikkeet

SAMKista valmistuneiden listasta oli osasta jäänyt puuttumaan englanninkieliset tutkintonimikkeet.

Ohessa julkaisusta puuttunut englanninkielinen tutkintonimike.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi, Bachelor of Business Administration
Linnavuori Heta, Rauma