Oikeus salli susien metsästyksen

Itä-Suomen hallinto-oikeus  salli susien kannanhoidollisen metsästyksen. Oikeus hylkäsi maanantaina tekemillään päätöksillä 13  poikkeusluvista tehdyt valitukset.

Valitustuksen kohteena olleet Suomen riistakeskuksen päätökset koskivat poikkeuslupia, joilla oli mahdollistettu 8 suden metsästäminen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Valituksia on edelleen käsiteltävänä Hämeenlinnan, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuksissa.

Mennyt talvi oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 2007, kun Suomessa on myönnetty kannanhoidollisia poikkeuslupia sudenmetsästykseen. Kyseessä on uuden sudenhoitosuunnitelman mukainen kaksivuotinen kokeilu.

Euroopan unionin luontodirektiivi mahdollistaa suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen niillä ehdoin, että riistalajille on luotu hoitosuunnitelma, pyynti ei heikennä lajin suojelutason saavuttamista eikä muuta tyydyttävää ratkaisua konfliktien ratkaisemiseksi ole. Suomessa kannanhoidollinen metsästys on tähän saakka koskenut ilvestä ja karhua, mikä on vähentänyt niiden aiheuttamia konflikteja. Kannanhoidollinen metsästys on luonut näille suurpetolajeille riista-arvoa ja lisännyt lajien hyväksyntää paikallisten keskuudessa.