OKL120 - Seminaarin valintakokeissa piti osata laulaa

Arvo Räikkönen ja seminaarin kuoro 1960-luvulla.

Seminaarin pääsykokeissa hakijoiden piti antaa opetusnäyte, vastata opetettavia aineita koskeviin kirjallisiin kysymyksiin ja esittää ”vapaaehtoinen” taitonäyte.

Käytännössä nämä taitonäytteet eivät olleet vapaaehtoisia, vaan ne ratkaisivat usein kokeen lopputuloksen.

Näytteen saattoi antaa ainakin liikunnassa, kuvataiteessa (piirustus) ja musiikissa.

Toivo Laurilehto kertoi kerran, että säveltäjä ja musiikin lehtori Arvo Räikkösen mielipide painoi eniten opiskelijavalinnoissa. Jos hakija ei osannut ollenkaan laulaa tai soittaa, piti pakollisissa kokeissa suoriutua erinomaisesti.

Rauman seminaarin kuorot menestyivät sekä maakunnallisella että kansallisella tasolla erinomaisesti. Moni seminaarin oppilas suoritti opintojensa aikana Suomen Mieskuoroliiton perus-, taito- tai mestarimerkin (ns. kukkomerkin). Nykyisin SML:n mestarimerkki edellyttää noin 120:n mieskuorolaulun hallitsemista alkukielellä ja kaikkine säkeistöineen.

Taitonäytteistä valintakokeen osana luovuttiin luokanopettajakoulutuksessa 1990-luvulla. Käsityökasvatuksen valintakokeissa (käsityönopettajakoulutus) erilaisia rakentelutehtäviä on käytetty näihin päiviin saakka.

Teksti dosentti Lauri Kemppinen, kuva Arvo Räikkösen albumista via Myllymäen kilta ry.

Rauman opettajankoulutuksen 120-juhlavuoden kunniaksi julkaisemme kerran viikossa vanhan valokuvan ja siihen liittyvän tarinan.