OKM avasi verkkokyselyn peruskoulun tulevaisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen puitteissa on avattu verkkopohjainen kysely, jolla halutaan kerätä laajaa kansalaispalautetta suomalaisen peruskoulun kehittämiseksi. Kysely on auki 26. lokakuuta asti. Kyselyyn voivat vastata oppilaat, huoltajat, opettajat ja kaikki koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneet.

Kyselyn teemat liittyvät muun muassa perusopetuksen yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, peruskoulun toimintaan ja toimivuuteen, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä opiskelumotivaatioon ja kouluhyvinvointiin.

Verkkokyselyn tulokset julkaistaan vuoden 2014 lopussa ja kyselyn tuloksia käytetään Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen toimenpide-ehdotusten laatimisessa.

Tulevaisuuden peruskoulu -hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus perusopetuksen nykytilasta, siihen liittyvistä ilmiöistä, oppimistulosten heikkenemisen syistä ja perusopetuksen kehittämistarpeista. Verkkokysely löytyy osoitteesta www. otakantaa .fi.