OKM:n seuratukea voi taas hakea

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut seuroille haettavaksi seuratuen, jonka hakuaika on 19.11–18.12.2015. Yhteensä tukea myönnetään 4 miljoonaa euroa. Tukisummat ovat 2 500–15 000 euroa seuraa kohti.

Omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 25 prosenttia. OKM tekee päätökset huhtikuun loppuun mennessä.

Seuratukea jaetaan seuran toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa.

Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratukea haetaan nyt sähköisenä. Sähköinen haku tapahtuu osoitteessa www.seuraverkko.fi. Lisätietoa on saatavilla OKM:n ja LiikUn kotisivuilta.