OL1:n suojajärjestelmän venttiileissä puutteita

Olkiluoto 1 -laitosyksikön vuosittaisessa määräaikaiskokeessa 23. maaliskuuta havaittiin puutteita kahden reaktorin suojarakennuksen tulvittamisessa käytettävän venttiilin toiminnassa. TVO on informoinut havainnostaan Säteilyturvakeskusta ja laatii siitä erikoisraportin.

​TVO on jo selvittänyt ja korjannut vian, joka johtui vuoden 2014 vuosihuollon aikana tehdystä venttiilien virheellisestä kytkennästä. Venttiilit ovat putkilinjassa, jota käytettäisiin vakavien reaktorionnettomuuksien lieventämiseksi suojarakennuksen alakuivatilan täyttämiseen vedellä. Tähän niin sanottuun tulvitukseen on käytettävissä kaksi toisistaan riippumatonta linjaa, joista toinen toimi normaalisti. Vakavassa onnettomuudessa yksi linja riittää suojarakennuksen alakuivatilan tulvittamiseen.

Reaktorin paineastian alapuolinen tila tulvitettaisiin vakavan reaktorionnettomuuden uhatessa. Tulvituksella varmistetaan suojarakennuksen eheys ja tiiveys, jolloin vakavankin onnettomuuden ympäristövaikutukset jäisivät vähäisiksi.

Alustavasti tapahtuma on luokiteltu seitsenportaisella kansainvälisellä INES-asteikolla luokkaan 0, eli sillä ei ole turvallisuusmerkitystä.