OL3:n materiaaliluukun käyttöönottotestaukset ovat käynnissä

Olkiluoto 3 -laitosyksikön polttoaine- ja reaktorilaitoksen välissä sijaitsevan materiaaliluukun käyttöönottotestaus on aloitettu.

Halkaisijaltaan kahdeksan metriä oleva materiaaliluukku on osa suojarakennusta ja sillä on tärkeä rooli rakennuksen tiiveyden ja ydinturvallisuuden varmistamisessa. Laitosyksikön normaalin käytön aikana materiaaliluukku on suljettuna, mutta vuosihuoltojen aikana luukku on auki isojen komponenttien mahdollisia kuljetuksia varten.

Testausvaiheen kokeiden avulla varmistetaan, että komponentit muodostavat turvallisen ja luotettavan kokonaisuuden. Testeissä tarkistetaan muun muassa asennusten onnistuminen, sähkö- ja automaatiosignaalien suunniteltu kulku ja suojauksien toimivuus.

Kuormitus- ja tiiveyskokeessa mukana ovat laitevalmistaja, laitostoimittaja, TVO ja Säteilyturvakeskus.