OL3:n ongelmat muovasivat uusia ydinsäännöksiä

Ydinlaitosten uudet turvallisuusvaatimukset astuvat voimaan joulukuun alussa. Olkiluoto 3:n rakentamisessa ilmenneet ongelmat sekä Fukushiman onnettomuus ovat vaikuttaneet merkittävästi niiden sisältöön.

Säteilyturvakeskus (STUK) on valmistellut säännöstön päivitystä vuodesta 2006 saakka. Keskuksen mukaan uudet turvallisuusvaatimukset ovat entistä tiukempia ja parantavat sekä vanhojen että uusien ydinvoimalaitosten turvallisuutta.

OL3:n hankaluudet ovat tuoneet säännöstöön muun muassa aiempaa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka valmiita ydinvoimalaitosta koskevien suunnitelmien tulee olla rakentamislupavaiheessa. Fukushiman onnettomuus puolestaan lisäsi vaatimuksia voimakkaampien luonnonilmiöiden sekä sähkön korvaamiseen muun muassa laitoksen jäähdytyksessä.

Uusiin ydinlaitosohjeisiin voi tutustua täällä.