Öljyvahinko Lahdenvainiolla

Pyhäranta Pelastuslaitos sai hieman perjantaina hieman puolenpäivän jälkeen tehtävän Pyhärannan Lahdenvainiolla, missä polttoainesäiliön letku oli jostain systä pudonnut maahan ja kahvan irrottua pääsi noin 500 litraa kevyttä polttoöljyä valumaan maahan.

Leviämisvaaraa ei vahingosta aiheutunut. Torjuntatoimien jälkeen aloitettiin maaperän vaihto ja ojaan valunut öljy imettiin pois.