Olkiluodon ja Kuusisenmaanpengerlupaa puitiin KHO:ssa

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä penkereestä, jonka Teollisuuden Voima aikoo rakentaa Olkiluodon ja Kuusisenmaan saarten välille Sorkan osakaskunnan omistamalle alueelle.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan penger on rakennettava niin pitkälle alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kuin se on mahdollista. Veneellä kulkemista varten penkereen syvimmälle kohdalle tehdään kuitenkin hallinto-oikeuden määräämä kulkuaukko ensi alkuun suunnitellun rummun sijaan. Kulkuaukko on leveydeltään vähintään 2,7 metriä ja sen korkeuden taas on oltava vähintään 2,7 metriä keskivedenkorkeudesta mitattuna.

Korkein hallinto-oikeus ei muuten muuttanut hallinto-oikeuden asiassa antamaa päätöstä. Penkereen rakentamisesta maksettavien korvausten määrää ja siihen rakennettavan kulkuaukon laatua käsiteltiin hallinto-oikeudessa syksyllä 2010.

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi alun perin Teollisuuden Voimalle luvan penkereen rakentamiseen kesällä 2009.