Olkiluodon välivaraston siirtokoneessa puutteita

​Olkiluodon käytetyn polttoaineen (KPA) välivaraston siirtokoneessa on havaittu puutteita. Polttoaineen kunnonvalvonnan yhteydessä joulukuussa huomattiin, että koneella ei saatu tartuttua KPA-varaston siirtokoneella kaikkiin varaston altaissa oleviin polttoainenippuihin. Tartuntaongelma koski niin sanottuja kanavattomia nippuja. Kanavattomat niput on tuotu KPA-varastolle 1990-luvulla, jonka jälkeen siirtokoneeseen on tehty muutoksia.

Turvallisuusteknisten käyttöehtojen mukaan mikä tahansa varastoallas on kyettävä tyhjentämään polttoaineesta eli siirtämään polttoaine toiseen altaaseen. Altaan evakuointi voisi tulla tarpeelliseksi esimerkiksi altaan alkaessa vuotaa merkittävästi. Tällaisen alkutapahtuman mahdollisuus ei ole todennäköinen, ja pienet vuodot pystytään kompensoimaan vettä lisäämällä.

Siirtokoneen puutteilla ei ole merkitystä ydinturvallisuudelle. TVO on informoinut havainnostaan Säteilyturvakeskusta ja laatii siitä raportin.