Olkiluodon varautumisalueella asuu yli 30 000 raumalaista

Miksi Eurajoki saa päättää Olkiluodon ydinvoima-asioista yksin, vaikka voimalaitos on lähempänä Rauman kuin Eurajoen keskustaa? Analysoimme maanantain lehdessä vastausta lukijoiden usein esittämään kysymykseen.

Ydinvoimalaitosten ympärille on määritelty niin sanottu varautumisalue. Sillä tarkoitetaan noin 20 kilometrin säteelle ulottuvaa aluetta, jolle pelastustoimen on laadittava yksityiskohtainen pelastussuunnitelma.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen varautumisalueella asuu hieman alle 40 000 ihmistä. Heistä raumalaisia on hieman yli 30 000. 

Eurajoellakin varautumisalueen sisälle jää suurin osa tiheimmän asutuksen alueista. Kunnassa on kuitenkin alle 6 000 asukasta. Luvialla sektoriin mahtuu käytännössä koko kunta eli 3 300 vakituista asukasta.

Varautumisalueella asuvia raumalaisia on enemmän kuin asukkaita muissa kunnissa Olkiluodon, Loviisan ja mahdollisen Pyhäjoen voimalaitosten varautumisalueilla yhteensä.

Rauma siis kantaa kuntana poikkeuksellisen suurta inhimillistä riskiä mahdollisessa ydinonnettomuustilanteessa. Siitä huolimatta kaupungilla ei ole käytännössä minkäänlaista päätösvaltaa voimalasaarella tapahtuvaan rakentamiseen tai muihin ydinturvallisuutta koskeviin seikkoihin.

Esimerkiksi uuden ydinvoimayksikön rakentamisen voi estää tai sallia kunnista vain Eurajoki itse. Ja jos Posiva omistajineen myöntyisi ottamaan vastaan Fennovoiman ydinjätteitä, sen sallimisesta päättäisi paikallistasolla yksin Eurajoki.

Lue lisää maanantain Länsi-Suomesta.