Olkiluodosta löytyi 82 veronumerotonta työntekijää


Viranomaisten keskiviikkoinen yhteisvalvontaisku Olkiluoto 3:n ydinvoimalatyömaalle paljasti puutteita veronumerokäytännöissä.


Veronumerorekisteriin merkitsemättömiä työntekijöitä löytyi 82. Verohallinto tarkisti työmaalla työskentelevien 2 251 työntekijän veronumerot, tietojen oikeellisuuden ja veronumeroiden merkitsemisen Verohallinnon veronumerorekisteriin.


– Havaitut puutteet koskevat lähinnä ulkomaisia yrityksiä ja työntekijöitä, joita uusi lainsäädäntömme ei näytä ohjeistuksestamme huolimatta vielä saavuttaneen. Teollisuuden Voima Oyj on yhteistyössä verohallinnon kanssa jo ryhtynyt toimenpiteisiin ohjeistamalla työmaalla toimivia yrityksiä ja näiden työntekijöitä, ylitarkastaja Pekka Muinonen Verotarkastusyksiköstä kertoo.


Veronumeroa koskevan lainsäädännön mukaan jokaisen rakennustyömaalla työskentelevän on 1.3.2013 jälkeen oltava merkittynä Verohallinnon veronumerorekisteriin ennen työnteon alkua.