Olkiluodosta voi kantautua melua

Olkiluodosta voi perjantaista alkaen kantautua melua, kun OL3-laitosyksiköllä aloitetaan reaktorin suojarakennuksen paine- ja tiiveyskoe. Kokeen on arvioitu päättyvän 11. helmikuuta.

Suojarakennuksen paineistuksessa käytetään isoja kompressoreita. Niiden käyttö nostaa lähiympäristön melutasoa.

Paineen nosto kestää pisimmillään yhtäjaksoisesti noin 30 tuntia. Pisin jakso ajoittuu lauantain ja sunnuntain väliseen yöhön.

Lisäksi kokeen aikana on muutama lyhyempi noin 10 tunnin mittainen paineen nostojakso. 

TVO:lta tiedotetaan, että kokeesta ei aiheudu melun lisäksi muuta haittaa ympäristöön.