Olkiluoto 1 ja 2-laitosyksiköille haetaan uutta käyttölupaa

TVO jätti torstaina omistamiensa OL1 ja OL2-ydinvoimalaitosyksiköiden uuden käyttölupahakemuksen valtioneuvoston päätettäväksi työ- ja elinkeinoministeriöön. Käyttölupaa haetaan vuoden 2038 loppuun saakka.

Voimassa oleva 20 vuoden käyttölupa on uusittava vuoden 2018 loppuun mennessä.

OL1- ja OL2-laitosyksiköt ovat tuottaneet liki 40 vuotta sähköä. Nykyään niiden tuottaman sähkön osuus Suomessa käytetystä sähköstä on noin 17 prosenttia ja Suomessa tuotetusta sähköstä noin 22 prosenttia.

Nyt jätetyn käyttölupahakemuksen yhteydessä Säteilyturvakeskukselle jätettiin laaja määräaikainen turvallisuusarvio, jonka perusteella STUK tekee oman arvionsa laitosten käytön turvallisuudesta.

Kymmenen vuoden välein uusittava määräaikainen turvallisuusarvio tehtiin viimeksi vuonna 2008. Seuraava on suunniteltu tehtävän vuonna 2028.

Laitosyksiköiden turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet ovat jatkuvasti ylläpidettäviä asiakirjoja, jotka ovat STUKin hyväksymiä.

OL1- ja OL2-laitosyksiköille on tehty vuosien varrella monia turvallisuutta ja tehon tuottoa parantavia muutoksia.