Olkiluoto 3:n koekäyttö jatkuu heti joulun jälkeen - säännöllinen tuotanto alkaa maaliskuussa

Olkiluoto 3:n sähköntuotantoa jatketaan tiistaina 27. joulukuuta. Koekäytön aikana sähköä tuotetaan arviolta 1,3 terawattituntia, kertoo Teollisuuden Voima tiedotteessaan.

Jäljellä on vielä noin kymmenen merkittävää testiä. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa 8. maaliskuuta 2023.

Olkiluoto 3:n syöttövesipumppujen vaurioiden selvitystyöt ovat pääosin valmistuneet. Pumppujen juoksupyörien säröt ovat todennäköisesti aiheutuneet koekäytössä, jossa pumppuja ajetaan poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Syöttövesipumppuja on ajettu käyttöönottokokeissa normaalien käyttöalueiden ulkopuolella, jolloin pumppuihin on kohdistunut tavanomaista suurempaa kuormitusta. Uudelleen rikkoutuminen voidaan välttää pumppujen optimaalisella ajotavalla sekä käyttämällä mitoitukseltaan kestävämpiä juoksupyöriä.

– On tietysti erittäin harmillista, että Olkiluoto 3:n koekäyttö keskeytyi loppusyksystä syöttövesipumppujen vaurioiden tullessa esiin. Tämä aiheutti pitkäksi aikaa epäselvyyttä talvikauden tuotannostamme. Erityisen haastaviksi osoittautuneet selvitykset on kuitenkin nyt saatu valmiiksi niin, että voimme niiden perusteella palata takaisin tekemään koekäytön viimeiset testit ja jatkaa etenemistä kohti säännöllistä sähköntuotantoa, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua kertoo tiedotteessa.

Testeissä myös säröytyneitä pumppuja

Kattavien selvitysten ja pumpuille suunnitellun tarkastusohjelman perusteella laitosyksikön koekäyttöä voidaan väliaikaisesti jatkaa nykyisten mallisten ehjien pumppujen lisäksi säröytyneillä syöttövesipumpuilla.

Koekäyttöä jatketaan syöttövesipumpuilla, joista kahdessa on varaosa-juoksupyörä ja kahdessa on säröytynyt juoksupyörä.

Toinen säröytyneellä juoksupyörällä varustettu pumppu toimii varalla. Syöttövesipumput sijaitsevat turbiinilaitoksessa, eikä niillä ole ydinturvallisuusmerkitystä. Niiden rooli sähkön tuotannossa on kuitenkin keskeinen.

Edessä vielä neljän viikon paussi

Koekäyttö jatkuu tiistaina 27. joulukuuta arviolta 11 päivää kestävällä testijaksolla, jonka aikana tuotantoteho vaihtelee voimakkaasti.

Täyden tehon testien jälkeen sähköntuotanto keskeytetään noin neljäksi viikoksi syöttövesipumppujen tarkastusten ja laitosyksikön uudelleen käynnistämisen ajaksi. Tarkastukset pyritään hoitamaan mahdollisimman tiiviissä aikataulussa ja niiden vaatiman tuotantokatkoksen kestoon liittyy vielä epävarmuuksia.

Tämän jälkeen, ennen säännöllisen sähköntuotannon alkamista, koekäytössä on edessä vielä noin kuukauden kestävä tuotantojakso, jolloin Olkiluoto 3 tuottaa sähköä pääosin täydellä teholla 24/7.

Uudet muotoilultaan vahvistetut juoksupyörät ovat valmistuksessa ja niiden arvioidaan saapuvan helmi-maaliskuun vaihteessa 2023. 

Koekäyttövaiheessakin laitosyksikkö tuottaa täydellä teholla noin 15 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.