Omakotityömaat tehovalvonnan kohteena tällä viikolla

Pientalotyömaat ovat edelleen vaarallisimpia rakennustyömaita työturvallisuusmääräyksien laiminlyöntien vuoksi. Viime vuoden aikana omakotitalotyömailla sattuneissa tapaturmissa kuoli kolme työntekijää. Tämän vuoksi rakennusalan työsuojelun valvontaa kohdistetaan yhä enemmän pientalotyömaihin.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden rakennusalan tarkastajat suorittavat kuluvalla viikolla tehovalvontaa omakotitalotyömaille.

Tavoitteena on työturvallisuuden tason nostaminen ja työtapaturmien määrän vähentäminen. Tarkastuksilla kiinnitetään erityisesti huomiota putoamissuojauksen järjestämiseen, työtelineisiin ja tikkaiden sekä henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöön.

Tarkastuksien yhteydessä selvitetään myös ovatko rakennushankkeen osapuolet rakennuttaja ja urakoisijat sopineet selkeästi työmaan päätoteuttajan ja työsuojelusta vastaavan henkilön nimeämisestä.

Lisätietoa työturvallisesta rakentamisesta www.tyosuojelu.fi/fi/rakennustyonturvallisuus .