Omassuon turvelupa vastatuulessa

A.Ahlström Oy:n ympäristölupahakemus Omassuon turvetuotannon aloittamisesta on vastatuulessa. Viime vuoden joulukuussa Pyhäjärven seudun ympäristölautakunta suhtautui asiaan nihkeästi.

Euran kunnanhallitus oli maanantaisessa kokouksessaan samoilla linjoilla lautakunnan kanssa.
Lausunnon mukaan turvetuotannon käynnistäminen noin 60 hehtaarin alueella ja jatkuvan tuotannon elinkeino-ja työllistämisvaikutukset ovat vähäiset.

Lautakunta perusteli kielteistä kantaansa muun muassa turvetuotannon aiheuttamilla ympäristöriskeillä, luonnon monimuotoisuuden ja lajien elinympäristöjen vähentymisellä sekä naapureille aiheutuvilla häiriöillä.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli pyytänyt kunnalta lausuntoa asiasta.