Ongelmat klamydiatestien tuloksissa johtuivat geenimutaatiosta

Huhtikuussa kävi ilmi, että pieni osa klamydiatartunnoista oli jäänyt toteamatta ensisijaisella seulontatestillä, mutta näytteet olivat positiivisia toisilla testeillä.

Ongelman syy on nyt selvinnyt. Osassa klamydiabakteereja on ilmennyt mutaatio juuri siinä geenissä, johon klamydian toteaminen seulontatestillä perustuu.

Havaittu ilmiö koskee Aptima Combo 2 -testiä. Ongelma ei koske muita klamydiatestejä, ei edes muita saman valmistajan Aptima -testejä. Valmistaja kehittää nyt AC2 -testistä uutta versiota, joka kattaa myös nyt todetun kannan.

Virheellisiä klamydiatestituloksia löydettiin huhtikuussa muun muassa Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien laboratorioissa.