Oosinselälle 33 tuulivoimalaa

Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon tuulivoimapuiston osayleiskaava pitää sisällään enintään 33 tuulivoimalan sijoittamista alueelle.

Voimaloista viisi sijoittuu Porin kaupungin puolelle ja loput Luvialle. Kunnanhallitus asetti kaavaluonnoksen nähtäville 30 päiväksi.

Luonnosvaiheessa kaavaehdotus synnytti kiivaasta keskustelua. Mielipiteitä siihen jätettiin 14. Niissä oli kaikkiaan 93 allekirjoittajaa.

Alkuperäisestä suunnitelmasta kaavaesitys on prosessin aikana jonkin verran muuttunut. Lankoorinniemeltä läheltä loma-asutusta on poistettu kolme voimalaa. Nyt kaavoitettava alue rajoittuu Viasvedentiehen.