Opettajankoulutuslaitoksen tilasuunnittelu on yhä kesken

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tilasuunnittelu on edelleen kesken. Toisaalta ensimmäiset muutokset kiinteistöissä ovat konkretisoitumassa keväällä, kertoo yliopiston talousjohtaja Siru Helminen.

Kaupungilla liikkuu jo huhuja, että tilaremontit eivät toteutuisikaan, mutta ne eivät Helmisen mukaan pidä paikkaansa.

Alkuun lähdetään normaalikoulusta, jossa opiskelee alakoululaisten lisäksi kuluvana lukuvuonna kaksi ryhmää seitsemäsluokkalaisia. Syksyllä oppilasmäärä kasvaa, kun yhtenäiskoulussa on ryhmiä jo kaikilta yläluokilta.

– Normaalikoulussa aletaan keväällä tehdä muokkauksia yläluokkien opetusta varten.

Helminen sanoo, että erilaisia versioita peruskorjauksista ja muista tilamuutoksista on esitetty, mutta suunnitelmat ovat vielä osittain arkkitehtien ja rakennusten käyttäjien pöydillä.

– Remontti jakautuu useille vuosille. Suunnitelmat ovat kaikilta osin valmiina loppukevääseen mennessä.

Tarkoitus on saada entistä tehokkaammasta tilankäytöstä säästöjä, ja joistakin rakennuksista luovutaan.