Opettajat vastustavat lyseon lukion siirtoa Otaan

Rauman lyseon lukion henkilökunta kertoo kannanotossaan olevansa huolissaan lukion opiskelijoista ja heidän oikeusturvastaan suunnitellun koulusiirron myötä.

- Lukio mahtuu Otan kouluun vain vaivoin. Kolmasosa Otan koulun luokkatiloista sijaitsee kellarikerroksessa, jonka ilmanvaihto on tällä hetkellä tutkinnan alla. Joka oppitunti kellaritiloissa opiskelisi noin 250 lukiolaista, kannanotossa huomautetaan.

Myös siirron nopea aikataulu mietityttää henkilökuntaa.

- Miten välttämättömät muutostyöt ja lisärakennukset pystytään tekemään ennen lukuvuoden 2015 alkua?

Rauman yläkoulujen palveluverkkoa selvittävän toimikunnan esitys johtaisi siihen, että Rauman nuorista 1250 opiskelisi rakennustöiden keskellä sekä Otassa että Nummenvaheella, eikä lukiolla olisi omaa liikuntasalia.

Henkilökunnan mielestä lukion siirtäminen vaarantaisi syksyllä 250 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvan kokelaan menestyksen.

- Ylioppilaskirjoitusten aikaan Satamakadun liikuntasalin on pakko olla vain lukion käytössä kolmisen viikkoa syksyisin ja keväisin, kannanotossa huomautetaan.

- Miksi remontoida kaksi kiinteistöä, kun Otan remontoinnilla ja oppilasmäärältään pienemmän Uotilanrinteen peruskoulun sinne siirtämisellä riittäisi yhden rakennuksen remontointi sopivaksi? Nykyinen lukiorakennus on remontoitu juuri lukio-opiskelijoiden tarpeisiin ja on toimiva sellaisenaan välituntialueineen ja opiskelijoille muokattuine opiskelutiloineen.

- Toivomme kaupungin päättäjien perehtymistä lukiokoulutuksen järjestämisen käytännön edellytyksiin ja sitä kautta tehdyn esityksen kumoamista, kuuluu kannanoton loppukaneetti.