Opetusalan turvallisuuspalkinto Raumalle

Turun yliopiston Rauman opettajankoulutusyksikön tutkimus- ja kehittämishanke Opeturva valittiin vuoden 2016 Opetusalan turvallisuuspalkinnon saajaksi.

Turvallisuuskulttuurin edistäminen edellyttää opettajalta tietoa turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kykyä havainnoida vaaroja aiheuttavia tilanteita ja arvioida tarkoituksenmukaisia käyttäytymismalleja sekä taitoa toimia onnettomuuksia ehkäisten.

Hankkeen tarkoituksena on ollut tuoda turvallisuusaiheet opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin siten, että opettajalla olisi valmistuttuaan edellytykset osallistua aktiivisesti koulun turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Järjestyksessään kahdennentoista valtakunnallisen opetusalan turvallisuusfoorumin osallistujat pitävät tärkeänä, että tulevien opettajien turvallisuusosaamista ryhdytään määrätietoisesti kehittämään jo opettajaopintojen aikana. Turvallisuusosaaminen tulee liittää kiinteäksi osaksi myös muita pedagogisia opintoja.