Optikkoala huolissaan autoilijoiden näkökyvyn heikkenemisestä

Viime viikolla voimaan tullut uusi ajokorttilaki asetuksineen toi paljon muutoksia. Uudistuksia tuli myös näkövaatimuksiin ja näön tutkimiseen. Optinen toimiala onkin huolissaan mahdollisuudesta, että liikenteessä on entistä enemmän kuljettajia, joiden näkökyky ei ole riittävä.

Uudistuksen myötä 45-vuotiaiden henkilöauton kuljettajien pakollinen näöntarkastus siirtyi historiaan. Näöntarkastuksen teki yleensä optikko.

Aikaisemmin 45-vuotistarkastuksessa testattiin näkö ja näkökenttä. Ajokorttiuudistuksen myötä testattavaksi tulevat myös hämäränäkö ja kontrastinäkö.

Nyt näöntarkastus kuuluu osana peruslääkärintarkastusta. Optista alaa huolestuttaakin se, että perusterveydenhuollossa toimivilla lääkäreillä ei ole tarvittavia tutkimusvälineitä.

Ala vetoaa Taloustutkimuksen kyselyyn, jonka mukaan 99 prosentilla lääkäreistä ei ole välineitä, joilla pystyisi mittaamaan silmälasien vahvuutta. 88 prosenttia vastanneista lääkäreistä ei puolestaan pysty mittaamaan kontrastinäköä, koska ei ole sopivia välineitä.

Ainoa ajokykyyn vaikuttava näköasia, jonka lääkärit pystyvät luotettavasti tutkimaan, on näöntarkkuus kauas.

Raumalaisen optikkoliike Ylanderin optikko Kimmo Lehtonen pitää kuitenkin muutosten suuntaa oikeana. Hänen mielestään vanha systeemi oli liian harvatahtinen, kun näkö testattiin vain 18-vuotiaana, 45-vuotiaana ja 70-vuotiaana. Kun ajokortti pitää uusia määrävälein, testataan näkökin useammin.

Lehtonen huomauttaa, että näöntarkastus luonnistuu kyllä terveyskeskuslääkäriltäkin, mutta se edellyttää kahta asiaa. Pitää olla riittävästi kiinnostusta ja tarvittavat välineet.

– Musta teksti valkoisella pohjalla ei ole hyvä testi hämäränäköön ja kontrastiin, Lehtonen luonnehtii.