Ortodoksinen kirkko haluaisi luopua muun muassa Rauman tsasounasta – Museoviraston mukaan luopuminen olisi suuri menetys kulttuuriperinnölle

Piispa Arseni vieraili Rauman tsasounassa vuonna 2016. arkisto / Pekka Lehmuskallio

Ortodoksinen kirkko on kaavaillut luopuvansa kaikkiaan 46:sta rakennuksestaan mahdollisimman nopeasti ja on pyytänyt kohteista arviota Museovirastolta. Yhteensä Suomen ortodoksisella kirkolla on noin 280 kiinteistöä.

Yksi kohteista on Raumalla sijaitseva Rauman tsasouna eli Pyhän Nikolauksen rukoushuone.

Museoviraston mukaan niin Rauman kuin monien muidenkin rakennusten myynti, purku tai käyttötarkoituksen muuttamien merkitsisi suurta menetystä ortodoksisen kirkon ja suomalaisen rakennusperinnön kannalta.

– Kirkkojen ja rukoushuoneiden merkitys ja kulttuurihistorialliset arvot liittyvät suuresti kirkolliseen käyttöön ja seurakuntayhteisöjen identiteettiin ja jatkuvuuteen, Museovirasto lausuu tiedotteessaan.

Rauman tsasounan Museovirasto määrittelee erityisen arvokkaaksi jo siitä syystä, että rakennus sijaitsee Vanhan Rauman maailmanperintöalueella.

Pyhän Nikolauksen rukoushuone sijaitsee asuinrakennukseksi 1800-luvulla rakennetun yksikerroksisen hirsirakennuksen laajennusosassa. Asuinrakennukseen tehtiin 1910-luvulla pihasiipi, joka muutettiin vuonna 1955 ortodoksikirkon rukoushuoneeksi jälleenrakennuskauden ohjeiden mukaisesti.

– Kohteella on rakennushistoriallista, historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa osana maailmanperintökohdetta ja valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristökokonaisuutta. Kohteen ja erityisesti sen sisätilojen kulttuurihistoriallista arvoa ei voida turvata riittävästi käyttötarkoituksen ja omistajatahon muuttuessa. Kohde on kaavalla suojeltu ja tulee säilyttää, Museovirasto painottaa.

Viraston mukaan karsintaluettelossa vain yhdeksän kohteen osalta luopumiselle ei ole estettä, koska niillä ei ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja tai ne on menetetty.