Osa Rauman seminaarin rakennuksista suojelun alle

Ruokala, puutarharakennus, työpajarakennus Teknika ja puisto jäivät ELYn päätöksellä suojelematta, joskin puisto ja puutarharakennus ovat suojeltu kaavassa. Kuva: Esa Urhonen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on määrännyt Rauman seminaarin päärakennuksen, hallintorakennuksen eli entisen johtajan asunnon, kirjaston eli vanhan harjoituskoulun, kirjastorakennuksen laajennuksen eli normaalikoulun, käsityöverstas Artikan, pajarakennuksen ja niin sanotun Tornirakennuksen suojeltaviksi.

Suojelun ulkopuolelle jäävät ruokalarakennus, puutarharakennus, työpajarakennus Teknika sekä puisto siltä osin kuin laissa rakennusperinnön suojelemisesta tarkoitetaan.

Päätös on päivätty 16.3, ja kaupungille tieto on saapunut 22.3. Tiedoksi päätös menee Rauman ympäristölautakunnalle, teknisen viraston kaavoitukseen, Museovirastolle ja Satakunnan Museoon.

Rakennuksia pitää suojelun myötä käyttää ja hoitaa siten, että kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Suojeltuja rakennuksia ei saa purkaa sekä ulkoarkkitehtuuri, osa sisätiloista, kiinteästä sisustuksesta ja tilajaosta tulee säilyttää.

Museovirastoa on kuultava ennen muutostöitä, koska sillä on oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten soveltamisessa.

Puutarharakennus sekä puisto on suojeltu jo asemakaavassa, joten niitä ei ELY-keskuksen mielestä tarvitse uudestaan suojella lailla rakennusperinnön suojelemisesta.

ELY-keskuksen päätös kumoaa vuoden 1994 päätöksen, joka kohdistui päärakennukseen, Artikaan, hallintorakennukseen, kirjastoon, pajaan ja puistoalueeseen.