Osaava verkosto -hanke kutoo toimintaedellytyksiä viiden kunnan yrityksille

Nelisenkymmentä Huittisten, Säkylän, Köyliön, Kokemäen ja Punkalaitumen kuntien teollista yritystä on lähtenyt kaksivuotiseen kehittämishankkeeseen, mutta mukaan mahtuu vielä. Kohteena ovat ensisijaisesti teknologia- ja puualojen yritykset, mutta toimialarajaus ei ole tiukka.

Kyseessä on Osaava verkosto eli Satakunnan ELY-keskuksen myöntämä toimintaympäristön kehittämishanke, jonka rahoitus koostuu Euroopan aluekehitysrahaston tuesta sekä kuntien ja mukana olevien yritysten maksamasta osuudesta.

Tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, tuottavuutta ja kannattavuutta tarjoamalla koulutus-, neuvonta- ja konsultointiapua yritystoiminnan eri osa-alueisiin.

Ideana on myös tutustuttaa yritykset toistensa toimintaan, ohjailla niitä löytämään yhteisiä intressejä ja oppimaan toisiltaan. Tarkoitus on myös tiivistää yhteistyötä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Verkoston rakentamista, yhteistyötä ja kehitystoimintaa johtaa projektipäällikkö Pasi Rännäli.

Mukaan mahtuu vielä kymmenkunta yritystä.