Ostokeskuksen kaavoitus uusiin puihin Raumalla

Kanalin länsirannan eli niin sanotun kauppakeskuksen kaavamuutos on keskeytetty Raumalla.

Kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto päätti, että koko kaavaprosessi käynnistetään uudelleen.

Nähtäville tulee uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kolme rakennemalliluonnosta, jotka toimivat vaihtoehtoina asemakaavamuutokselle.

Hanke ei lähde liikkeelle alkutekijöistä, sillä mukana olevista kolmesta mallista kaksi on jo ennalta tuttuja.

Mukana on edelleen vajaa vuosi sitten valmistuneen alkuperäisen kaavaluonnoksen mukainen versio, joka keräsi Raumalla runsaasti mielipiteitä yleisöltä.